Velkommen til Tjøms Trafikkskole, som eies og drives av Roy Tjøm. Jeg underviser i trafikalt grunnkurs, bil og moped.
"Eleven i sentrum" og fleksibel i forhold til kjøretimer og sted. Mitt motto er:

"Jeg lever av fornøyde elever"

Tjøms Trafikkskole

Org.nr: 920364675
Gustav Vigelandsvei 55
4500 Mandal

Forretningsadresse

Snigsmoen 9
4520 Lindesnes

Ta Kontakt

994 53 886

tjomstrafikkskole@gmail.com

Trafikalt Grunnkurs


Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor).

Bil (Klasse B)


Førerrett i klasse B gjelder for motorvogn med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Man kan i tillegg trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750kg. Dersom tilhengerens tillatte totalvekt er høyere enn 750 kg, kan summen av bilens tillatte totalvekt og tilhengerens tillatte totalvekt ikke overstige 3500 kg.

Moped/Scooter (Klasse AM)


Førerrett i klasse M med kode 146, gjelder for kjøring i Norge med tohjuls moped. I tillegg gjelder førerretten for kjøring i Norge med tre- eller firehjuls moped med en egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) som ikke overstiger 150 kg. Den gir ikke rett til å frakte passasjerer. Minstealderen er 16 år.